Lionsdagen 2022

Lionsdagen 2022 kommer att uppmärksammas genom att vi står utanför City Gross på Torp och samlar in pengar till våra katastroftält.

Samt att vi även kan ta emot begagnade glasögon.

 

Tid: 11-15 den 8:e oktober

Se Facebook evenemang för löpande information.

https://facebook.com/events/s/lionsdagen/797355927976722/