Tack från Barndiabetes

Under hösten samlade vi in pengar till Barndiabetesfonden. Vi fick ett tack från dem när vi vidaresände våra medel till dem.