Klubbens styrelse 19/20

President: Per Blomstrand
Vice President: Kjell Olsson
Past President: Marlene Åkerström
Sekreterare: Kaj Jansson
Kassör: Göran Sandberg
Director: Britt Kronlid
Medlemsordförande: Eva Agerlund

 

Tail Twister:  Jolanta Boknin
Klubbmästare: Solveig Andersson
Revisorer: Gunilla Börjesson
   Lennart Olsson
   
   
Nominerings-
kommitté:
Kjell Olsson
   
   

 

Webbm. IR/PR: Per Blomstrand