Klubbens styrelse 21/22

President:

Britt Kronlid

Vice President: Per Janson
Past President: Kjell Olsson
Sekreterare: Lennart Olsson
Kassör: Per Blomstrand
Director: Marlene Åkerström
Medlemsordförande: Eva Agerlund

 

Tail Twister: Jolanta Boknin
Klubbmästare: Solveig Andersson
Revisorer: Gunilla Börjesson
  Göran Sandberg
   
   
Nominerings-
kommitté:
Per Janson
   
   

 

Webbm. IR/PR: Per Blomstrand