Foton


Nya medlemmar i klubben: Eva Agerlund och Göran JohanssonVice Presid. Britt Kronlid överräcker som fadder medlemsintyget till Eva Agerlund, t.h.en nöjd President Ronny EkströmThure Romgård och Kurt LarssonLions Club besöker Ryttmästargården i maj 2011Britt Kronlid säljer smycken på Riksmötet 2006Klubbmästare KG Svenssom säljer ut en littografiBert Kronlid överräcker en tavla som stödbevis till Maritima Föreningen T/S Britta