President: Kjell Olsson
Vice President: Britt Kronlid
Past President: Per Blomstrand
Sekreterare: Lennart Olsson
Kassör: Per Blomstrand
Director: Marlene Åkerström
Medlemsordförande: Eva Agerlund

 

Tail Twister: Jolanta Boknin
Klubbmästare: Solveig Andersson
Revisorer: Gunilla Börjesson
  Göran Sandberg
   
   
Nominerings-
kommitté:
Britt Kronlid
   
   

 

Webbm. IR/PR: Per Blomstrand

Medlemsinloggning

Kom med i rörelsen

Vill du som vi att världen skall bli en bättre plats för de som har det sämre än oss?

Vi är religiöst och politiskt obundna och välkomnar alla människor oavsett kön, bakgrund eller ekonomisk ställning.

Vill du veta mer? Kontakta oss, så kan du besöka ett av våra möten, så berättar vi mer.

Läs mer om Lions och vad vi gör här»